Sfeervolle Gentse Winterfeesten

De Gentse kerstmarkt kon beter, en kostte te veel. Wie herinnert er zich nog de kleine kerstmarkt op het Sint-Baafsplein of de ijspiste op het Sint-Pietersplein? Sinds 2013 hebben we een winterevenement dat de stad een uitstraling geeft tot buiten de landsgrenzen.

500 Kerstbomen

In de koude winterweken rond kerst zorgt een kerstmarkt in welke vorm dan ook voor sfeer en gezelligheid. Mensen komen buiten en zorgen voor leven in de stad. Zonder afbreuk te doen aan de inspanningen van velen, de Gentse kerstmarkt kon beter. Niet alleen gaf ze geen uitstraling aan de stad, ze kostte ook te veel. De vroegere kerstmarkt met ijspiste kostte jaarlijks 100 000 euro. Dat geld ging onder meer naar optredens en energiekosten. De opbrengst was niet navenant, en aangezien geld van de stad geld van de belastingbetaler is, van u dus, moeten we daar omzichtig mee omspringen.

150 chalets

Editie 2014-2015

35 000 schaatsers

Dus hebben we in 2013 het roer omgegooid, en beslist een private partner te zoeken. Die krijgt de straten en pleinen in concessie voor 5 weken, en zorgt zelf voor de organisatie van een winterevenement. Ze zorgen zelf voor chalets, zoeken zelf standhouders, en zorgen zelf voor het opruimen van het afval. Dat gebeurt uiteraard allemaal binnen de krijtlijnen uitgetekend door de stad en de veiligheidsdiensten. Zo kwamen we tot een overeenkomst met organisator Satellite Ice, die nu al 3 winters heeft gezorgd voor een fantastische markt vol chalets, eet- en drankstanden en een leuke ijspiste. De opbrengsten zijn voor de organisator zelf, maar de Stad betaalt geen eurocent meer. Wij moeien ons ook niet met de prijzen van de kramen of de toegangsprijs tot de ijspiste.

De reacties op de voorbije Gentse Winterfeesten zijn enorm positief geweest. De overgrote meerderheid van de mensen vond het mooi en goed georganiseerd. De Gentse Winterfeesten trokken ook veel toeristen. Ze kregen veel aandacht in het buitenland. Een Nederlandse website riep de Gentse Winterfeesten zelfs uit tot beste kerstmarkt van de BeNeLux. We kunnen bijna concurreren met Duitsland, toch dé specialist van kerstmarkten. Nog belangrijker: ook onze eigen middenstanders waren blij. De hotels zaten vol in een anders zeer kalme periode, en de horeca kon genieten van volle terrassen, midden in de winter. Ik kijk alvast uit naar de volgende Gentse Winterfeesten, en om u daar te ontmoeten.

700m² ijspiste
600m² onder de stadshal,
100m² kinderpiste

Enkele sfeerbeelden: