Wat doet ‘PUUR GENT’ voor de Gentse middenstander?

Beheer van sfeergebieden en handelskernen

Ondersteuning Gentse middenstand

Profilering van de stad Gent als grootschalig openlucht shoppingcenter

Beheer van sfeergebieden en handelskernen

De vzw moet een uniform beheer van het kernwinkelgebied en de handelskernen van de deelgemeenten mogelijk maken. De binnenstad wordt opgedeeld in enkele sfeergebieden die ‘PUUR GENT’ beheert. ‘PUUR GENT’ zal er op toezien dat die sfeergebieden en de handelskernen van de deelgemeenten hun authenticiteit bewaren. Winkelen in Gent moet een echte beleving worden.

Ondersteuning Gentse middenstand

De vzw ondersteunt de Gentse middenstand door doelgerichte promotie te voeren (bijvoorbeeld voor avondshoppen, koopzondagen en braderieën), seizoensgebonden decoratie per sfeergebied te voorzien (zoals de eindejaarsverlichting) en inspanningen te doen voor handelszaken die moeilijk bereikbaar zijn door wegenwerken.

In Gent betekent de oprichting van de vzw een totaal andere benadering van het middenstandsbeleid. ‘PUUR GENT’ betrekt de verschillende stakeholders rechtstreeks door hen inspraak te garanderen. Dat brengt een succesvolle samenwerking tussen handelaars, consumenten en de Stad tot stand.

Profilering van de stad Gent als grootschalig openlucht shoppingcenter

Meer en meer winkels duiken op in de periferie als baanwinkels en winkelcentra. Daarbovenop zet de e-commerce zijn opmars gezwind verder. Dat betekent dat de Gentse handelaars de komende jaren voor een grote uitdaging staan.

Door de stad in te delen in sfeergebieden wil ‘PUUR GENT’ het Gentse winkelgebied een duidelijke identiteit geven en inspelen op beleving, innovatie en de authenticiteit van de Gentse binnenstad en de handelskernen van de deelgemeenten. Gent wil zich als grootschalig openlucht shoppingcenter profileren. Op die manier kunnen de handelaars collectief de concurrentie aangaan met handelszaken en winkelcentra in de periferie en online winkels.

Centrale promotie van de middenstand

Middenstanders zorgen voor levendigheid in de stad. Zij verdienen dus alle mogelijke ondersteuning. Begin 2015 is de vzw Business Improvement Gent (BIG) opgestart, van waaruit alles centraal en gezamenlijk gebeurt, van promotie en beheer tot organisatie van evenementen zoals de braderieën. Sinds eind 2015 vallen alle activiteiten van BIG onder de noemer PUUR Gent.

Gent heeft een bijzonder ruim en verscheiden aanbod van handelszaken. De handelaars zijn elk op hun manier bijzonder straf bezig, maar we worden met zijn allen geconfronteerd met grote uitdagingen. Het winkellandschap is immers fel in beweging. De consument evolueert en de handelaars kunnen dus niet achterblijven. De e-commerce wordt een grote toekomst voorspeld. Meer en meer consumenten zien voordelen in het online shoppen. Tegelijk ontwikkelt er zich een trend dat niet alleen grote ketens, maar ook andere winkels de voorkeur geven aan de stadsrand.

Door de Gentse binnenstad te promoten en te beheren als een grootschalig openlucht shoppingcenter en in te spelen op de beleving, innovatie en authenticiteit kunnen we de concurrentie met de baanwinkels, de grote winkelcomplexen aan de rand en e-commerce aangaan.

Kleine zelfstandigen hebben echter noch de tijd noch de mogelijkheid om dit zelf actief te doen. Wat logisch is, zij zijn vooral met het runnen van hun zaak bezig . Ook activiteiten van verenigde dekenijen krijgen het vandaag lastig wegens te kleinschalig om echt uitstraling en aantrekkingskracht te hebben in wereld waarin de consument heel veel keuzes heeft op gebied van vrijetijdsbesteding.

Om al deze redenen is de vzw BIG opgericht. Dit model heeft eerder in het Verenigd Koninkrijk en de V.S. bewezen dat het werkt en nu springt ook Gent als eerste grote stad in Vlaanderen op de kar. Het middenstandsbeleid wordt voortaan gevoerd met formele inspraak van de betrokken actoren, de handelaars, middenstandsverenigingen, de opperdekenij en de horecafederatie. De promotie van ons winkelgebied gebeurt dankzij de vzw gecoördineerd. Beslissingen over braderieën, zondagsopeningen, avondshoppen, reclamecampagnes, gemeenschappelijke kortingskaarten, eindejaarsverlichting en veel meer worden nu gezamenlijk genomen. Zo kunnen nu ook campagnes worden opgezet om handelsstraten die het moeilijk hebben te ondersteunen.

Daarenboven heeft de Gentse binnenstad met het grootste winkelwandelgebied van Vlaanderen een extra troef. Een vlotte bereikbaarheid en de nabijheid van parkeergelegenheid blijven wel essentieel om de consument naar het winkelgebied te halen. Het nieuwe mobiliteitsplan moet en zal dan ook oog hebben voor de wensen en noden van handelaars en shoppers.