Minder, maar betere kerken

Gent telt 53 kerken, die ons jaarlijks om en bij de 2 miljoen euro kosten. We moeten gaan naar minder kerken, die beter onderhouden zijn dan vandaag met dezelfde middelen. Voor een tiental kerkgebouwen moeten we op zoek naar een nieuwe bestemming.

Ik ben als schepen ook verantwoordelijk voor de parochiekerken in onze stad. Sinds Napoleon (1809) zijn steden verplicht om bij te dragen in de werkingskosten en de investeringskosten van ‘hun’ kerken. Voor Gent is dat heel wat. Wij hebben liefst 53 kerken, waarvan 49 katholieke. Kloosterkerken, kapellen, private kerken en de kathedraal horen daar niet bij, daar moet de stad ook niet voor betalen. Voor de 53 kerken die wel tot de bevoegdheid van de stad behoren, tellen we jaarlijks zowat 2 miljoen euro neer. Dat is veel, rekening houdend met het aantal mensen dat nog gebruik maakt van die kerken. We moeten gaan naar minder kerken, beter onderhouden dan vandaag, met dezelfde middelen. Daar is ook het bisdom het over eens.