Lid worden

Het doel van de lokale politieke partijwerking is duidelijk: de tussenschakel vormen tussen de burger en het beleid, in de eerste plaats op stedelijk niveau. Dat houdt enerzijds in het verstrekken van partij- en beleidsinformatie vanuit een liberale visie, en anderzijds het dienen als kanaal om de signalen van de burger door te geven aan de politieke verantwoordelijken.

Welke voordelen geniet u als lid?

  • Het lidmaatschap geeft u spreek- en stemrecht op onze congressen.
  • U kan uw stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.
  • U kan zich kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.
  • U ontvangt wekelijks in uw mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van de partij in uw buurt.