Innovatie

Innovatie is een moeilijk beleidsdomein, het is alles en niets tegelijk. Het is de drijvende kracht van de toekomst. Het komt erop neer ervoor te zorgen dat er een omgeving ontstaat waarin creatieve mensen nieuwe dingen kunnen en durven proberen. Alleen door innovatie kunnen we oplossingen vinden voor de uitdagingen die op ons afkomen: energie, afval, vergrijzing, klimaat, … Zo kunnen we experimenteren, en fantastische – misschien wel onverwachte – dingen doen ontstaan. De meeste grote ontdekkingen en realisaties kwamen er ook toevallig. Denk aan penicilline, post-its en zelfs de Gentse neuzekes, waarbij een of andere vergeten siroop bij een apotheker plots een lekker snoepje werd.

We hebben – met de aanwezigheid van de universiteit, hogescholen en onderzoeksinstellingen – onvoorstelbaar veel creatief vermogen in onze stad. Misschien wordt hier wel een oplossing voor de klimaatopwarming gevonden.

Als ingenieur ben ik enorm geïnteresseerd in technologie, in onderzoek of in de vervanging van de verbrandingsmotor, en in oplossingen voor een betere wereld. Ik geloof ook dat we met onze creativiteit effectief de problemen van morgen kunnen oplossen, zoals we doorheen de geschiedenis altijd al hebben gedaan.