Financiën

Zonder geld, geen beleid. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het geld van de stad nuttig besteed wordt. Het gaat tenslotte om geld van de belastingbetaler, van de Gentenaars dus. Daar moet zuinig en verstandig mee omgesprongen worden. Het moet zo besteed worden dat zoveel mogelijk Gentenaars er baat bij hebben.

Ik slaag er al jaren in om de begroting van de stad in evenwicht te houden, zonder de belastingen voor de Gentenaars op te trekken. De Gentse personenbelasting (6,9%) zit bij de laagste van de grote Vlaamse steden. En toch wordt er in Gent enorm geïnvesteerd, om en bij het half miljard euro tussen 2014 en 2019. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid van de stad, voor de werkgelegenheid en voor de economie.

Op zich is financiën beheren een eenvoudig verhaal. Er moet gewoon voor gezorgd worden dat er niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Net zoals in een gezin, is dat niet altijd vanzelfsprekend. Alleen is een stad natuurlijk nog veel complexer. Op stedelijk niveau is het niet simpel om dat evenwicht na te streven... "So far, so good"